Es reuneix la comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries pel curs 2020-21

Per primera vegada aquesta reunió s’ha hagut de desenvolupar en format telemàtic, a conseqüència de la situació actual per la pandèmia de la Covid19, i va comptar amb l’assistència de 29 persones, representants dels diferents agents educatius del municipi.

Castelló d’Empúries va realitzar dijous passat la reunió de la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que té com a principal objectiu presentar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2020-21 del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries, del qual en formen part també, des de fa tres cursos, els municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià. Hi assisteixen agents de tota la comunitat educativa (mestres, educadors/es, centres educatius, associacions de pares i mares, etc.), per tal de consolidar i seguir creant xarxa entre les diferents activitats i recursos que el municipi ofereix a infants i joves, famílies i docents, en relació a l’educació, en una àmplia varietat.

L’acte va ser presidit l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell i Bohigas, la inspectora d’Educació de la zona, Marta Carlos i Vidal i la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Anna Massot i Font, però també va comptar amb l’assistència de la regidora d’Ensenyament de Sant Pere Pescador, Diana Cabot i Orell, la regidora de Benestar social de Sant Pere Pescador, Esperança Font i Clotas i, la regidora d’Ensenyament de Sant Miquel de Fluvià, Sonia Martínez i Espluga.

El Pla Eductiu d’Entorn és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats municipals, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Al llarg dels 13 anys que el nostre municipi ha implementat el Pla Educatiu d’Entorn, s’han incorporat any rere any, nous recursos, activitats i actuacions, amb la intenció de donar resposta a l’heterogeneïtat del nostre municipi i als canvis socials que es produeixen, per tal d’assegurar una actuació educativa coordinada, integral i ecològica a la realitat en la que ens trobem.

El Pla Eductiu d‘Entorn pretén coordinar i dinamitzar l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar, i ho fa sobretot amb el treball en xarxa de tots els agents educatius del municipi. Tal i com va remarcar Anna Massot, regidora d’ensenyament, aquest any ha calgut un esforç important d’anàlisi i reflexió del  projecte per part dels diferents agents educatius, per repensar-lo i adequar-lo a la situació actual, derivada de la pandèmia de la COVID-19. En aquesta línia, la regidora ha agraït la predisposició de tothom en adaptar el PEE a l’actualitat i per a poder tirar endavant la gran majoria d’actuacions del projecte.

L’exposició de la valoració de les activitats del curs 2019-2020, com el Pla anual d’actuacions del 2020-2021 va ser dirigit conjuntament per les tècniques de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià. L’assessora LIC, Teresa Vendrell, moderava les possibles intervencions dels assistents així com va presentar els objectius i les línies d’intervenció del Pla Educatiu d’Entorn, l’assessora LIC. S’han presentat tant les activitats que s’han hagut de deixar de banda de manera transitòria per aquest curs escolar a causa de les mesures sanitàries preses, com les que es poden dur a terme amb relativa normalitat i també les que han requerit alguna mena de replantejament en funció de les mesures de seguretat marcades pels Departaments de Salut i Educació per aquest curs escolar. Cal destacar que la gran majoria de les actuacions habituals d’aquest projecte es podran seguir realitzant, encara que sigui amb algunes variacions en relació a tal i com es desenvolupaven fins ara.

El Pla Anual d’Actuacions del curs 2020-21 es podrà trobar penjat a la web del Pla Educatiu d’Entorn (pee.castello.cat) i a la web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. L’Ajuntament, a través del Departament d’Ensenyament, resta obert a noves propostes que qualsevol, entitat, centre, etc. vulgui dur a terme en el marc del PEE, i aquest any estarà subjecte a possibles variacions per anar-se adaptant a les necessitats específiques que hi pugui haver a cada moment en funció de l’evolució de la pandèmia.

Publicado en: Notícies