Celebració de la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2019-2020

Dimecres 6 de novembre, es reuneix a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn (PEE).

L’objectiu de la Comissió Representativa és, principalment, presentar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2019-20, juntament amb els municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià, que en formen part també. Hi assisteixen agents de tota la comunitat educativa (mestres, educadors/es, centres educatius, associacions de pares i mares, etc.), per tal de consolidar i seguir creant xarxa entre les diferents activitats i recursos que el municipi ofereix a infants i joves, famílies i docents, en relació a l’educació, en una àmplia varietat.

L’acte és presidit pels alcaldes dels tres municipis (Salvi Güell i Bohigas de Castelló d’Empúries, Àngel Posas i Agullo de Sant Miquel de Fluvià i, Agustí Badosa i Figueras de Sant Pere Pescador), la Inspectora d’Educació de la zona (Marta Carlos i Vidal), i la regidora de d’Ensenyament (Anna Massot i Font).

El Pla Eductiu d‘Entorn és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats municipals, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Al llarg dels 12 anys que el nostre municipi ha implementar el Pla Educatiu d’Entorn, s’han incorporat any rere any, nous recursos, activitats i actuacions, amb la intenció de donar resposta a l’heterogeneïtat del nostre municipi i als canvis socials que es produeixen, per tal d’assegurar una actuació educativa coordinada, integral i ecològica a la realitat en la que ens trobem.

El PEE basa el seu model cooperatiu en 5 objectius principals i una varietat de línies d’intervenció i plans d’actuació que es deriven d’aquests. Dels cinc objectius generals, el major nombre d’actuacions s’inclouen a la millora de les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic de tot l’alumnat, amb serveis de reforç escolar com els Centres Oberts, els tallers d’estudi, el Com a Casa, el SIE de Càritas, etc. i també a les actuacions que pretenen fomentar la cohesió entre centres educatius i la participació a la vida de municipi (Conte per Relleus, Consell dels Infants i Adolescents, etc.), com també aquelles activitats de caràcter comunitari, que permetin l’activitat educativa alhora que suposin un treball conjunt amb altres serveis o entitats que formen part del municipi, enfocant-se doncs, en el treball de valors i la millora de la convivència.

Aquest any pren molta més força i protagonisme la comissió encarregada de la  promoció del Servei Comunitari, doncs aquest curs ha esdevingut obligatori per tots els instituts de Catalunya, i el Pla Educatiu d’Entorn compta amb una comissió que vetlla perquè les hores que els joves dediquen a realitzar accions de servei a la comunitat es dugin a terme en funció de les necessitats d l municipi i les seves entitats, ajudant a detectar necessitats, buscant serveis, facilitant-ne la seva gestió i ampliant opcions i oportunitats.

Un cop finalitzada la Comissió Representativa, es podrà trobar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2019-20 penjat a la web del Pla Educatiu d’Entorn (pee.castello.catt). L’Ajuntament, a través del Departament d’Ensenyament, resta obert a noves propostes que qualsevol, entitat, centre, … vulgui dur a terme en el marc del PEE.

Publicado en: Notícies