El Consell d’Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries presenta les propostes al Ple Municipal relacionades amb els ODS

Divendres passat, els representants del Consell d’Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries van presentar les seves propostes al Ple Municipal. Enguany el tema que han treballat són els drets humans basats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Consell és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Ajuntament. Un dels seus objectius principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats amb el poble.

El Consell s’articula a través de sessions conduïdes per un equip de professionals durant les hores lectives escolars, 3 sessions d’1 hora, en la que hi participa tot el grup/classe i sessions fora de l’aula, anomenades trobada de representants, formades pels consellers i conselleres, que són els alumnes representants de cada grup/classe de 5è de primària i 1r ESO. 

Les propostes les van exposar els representants del Consell, però van estar proposades i consensuades per tot l’alumnat dels cursos participants dels centres educatius del municipi, a través de les sessions de treball a l’aula.

En total es van presentar onze propostes enfocades per una banda a treballar la igualtat de gènere, la millora de les relacions familiars i la gestió emocional. Per altra banda, un dels temes importants tractats que van donar peu a diverses propostes, és la millora de l’entorn per tal de fomentar espais segurs, millora de les connexions al municipi i zones d’esbarjo amb educadors de referència. Finalment, i per tal de garantir que el treball d’aquest òrgan es consolidi i arribi a tothom, infants i joves van demanar que la durada per curs del Consell d’Infants i Adolescents sigui major per tal de poder treballar més profundament les propostes, també formar part del blog del Consell d’infants i adolescents així com disposar del seu propi canal de Tik ToK que els permeti difondre la feina que fan.

De cares a la propera edició del Consell d’Infants i Adolescents, els consellers i conselleres van proposar que un dels temes a treballar fos els “camins escolars segurs” per a pensar propostes des de la seva pròpia perspectiva.

L’alcalde i els regidors i regidores van felicitar l’alumnat per la seva participació, i van donar resposta al Consell, exposant la viabilitat de les propostes i com es podrien dur a terme.  Els pròxims dies l’Ajuntament farà el traspàs per escrit de les respostes que es van donar al ple al Consell d’Infants i Adolescents, alhora que vetllarà perquè es duguin a terme. El proper curs escolar 2023-2024, els consellers i conselleres mantindran la seva figura i participació ja que el càrrerc té una durada de dos anys. També s’incorporaran a l’òrgan nous representants de 5è de primària i 1r d’ESO, de manera que les trobades de representants, estaran conformades per representants de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO.

Publicado en: Notícies