ENQUESTES DE VALORACIÓ DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

Benvolguts/es,

Aquest curs escolar 2016-17 fa 10 anys que es va crear el Pla Educatiu d’Entorn a Castelló d’Empúries.

Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de donar resposta, d’una forma integrada i comunitària, a les necessitats educatives dels infants i joves del municipi, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar.

Des del PEE s’han dut a terme diferents accions adreçades a l’alumnat i a la comunitat educativa en general, però sempre amb una especial atenció als sectors socials més desafavorits.

Aquest Pla, coliderat juntament des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament, va anar creixent i adaptant-se a unes necessitats molt concretes del nostre municipi, però creiem que ara, passats 10 anys, cal tornar a replantejar en quina situació ens trobem i quines noves línies cal prioritzar.

Aquest treball no el podem fer sols perquè el Pla Educatiu d’Entorn és un projecte transversal on hi col·laboren i hi participen molts altres agents (centres educatius, famílies, alumnat, entitats i associacions, etc.). També ens calen totes les mirades possibles per fer una bona diagnosi del nostre municipi.

Per aquest motiu us demanem que contesteu l’enquesta de valoració que trobareu a continuació. Trieu el formulari que us correspongui.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

FAMÍLIES

ALUMNAT

CENTRES EDUCATIUS

ENTITATS