S’obren les preinscripcions per a l’Escola Municipal Passeig de les Oques pel curs 15-16

 Del 4 al 15 de maig, de 9 a 11h, les famílies interessades podran anar a formalitzar la preinscripció pel curs escolar 2015-2016 a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques.

 La documentació que cal aportar és la següent:

o Omplir l’imprès que es recollirà a la mateixa Escola Infantil.
o Certificat de convivència del pare, mare o tutors del nen/a.
o Fotocòpia del contracte de lloguer o rebut de l’IBI. En cas de no tenir aquests documents caldrà presentar còpia de la declaració de renda on surti el domicili o declaració jurada del domicili.
o Fotocòpia del DNI/NIE del pare i mare o tutors legals.
o Fotocòpia del DNI/NIE del nen/a preinscrit, en cas que el tingui.
o Fotocòpia del llibre de família.
o Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
o Documentació acreditativa per a qui és beneficiari/a de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
o Fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.

 Els nens/es que ja vénen a l’Escola Infantil només hauran de confirmar a l’educadora la seva assistència per al proper curs.

 En el cas de no haver-hi places per a tots els nens/es preinscrits es farà el sorteig d’admissió segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 Es podrà recollir l’imprès de la preinscripció i la documentació que cal portar a les oficines de l’OMAC de l’Ajuntament, al Centre Cívic d’Empuriabrava i a la mateixa Escola Infantil Municipal.

 Per a més informació:

Escola Infantil Municipal
Passeig de les Oques
Av. Pau casals, s/n.
Tel. 972250388

Publicado en: Notícies