L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’escola Ruiz Amado signaran un conveni per dur a terme el projecte Euronet 50/50 al centre educatiu.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’escola Ruiz Amado signaran un conveni per dur a terme el projecte Euronet 50/50 al centre educatiu.

Euronet 50/50 és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50 que consisteix en introduir incentius a l’estalvi energètic aconseguit.

Qui lidera el projecte i duu a terme totes les actuacions és l’Agència Comarcal de l’energia i clima, un organisme d’abast comarcal i vinculat a l’administració pública a dintre l’estructura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Després de la valoració tècnica per part de la mateixa Agència Comarcal d’energia i clima, s’ha considerat oportú realitzar el projecte a l’escola Ruiz Amado.

Per a dur a terme el projecte cal signar un conveni entre l’Ajuntament i l’escola per tal de formalitzar el compromís. L’Ajuntament es compromet a invertir o bé retornar el 50 % dels estalvis econòmics aconseguits i l’equip escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Es considera un projecte molt interessant atès que implica a personal del centre i a l’alumnat a trobar ineficiències energètiques i a mantenir o augmentar el confort energètic al centre escolar.

La regidora d’Ensenyament, Anna Massot, comenta que “és un exemple de bona pràctica molt interessant que podria aplicar-se a altres espais o centres educatius  en un futur.”

baixa

Publicado en: Notícies