Impuls de la Taula Municipal d’Acció Social

Des dels departaments d’Ensenyament, Joventut i Benestar Social s’ha volgut impulsar una Taula Municipal d’Acció Social amb la finalitat de crear un òrgan on els i les diferents professionals del municipi es puguin coordinar i perseguir objectius compartits arrel de la necessitat d’abordar el present i el futur de les accions municipals des d’una mirada comunitària i a través d’un treball en xarxa coordinat i efectiu.

Els objectius de la Taula d’Acció Social són:

  • Que totes les persones que treballen en l’acció social (entitats del tercer sector, diferents departaments de l’ajuntament, policia local, entitats esportives i culturals, centres educatius, centres de salut, etc.) tinguin  un bon coneixement de tots els recursos i serveis que hi ha al municipi, amb la finalitat de millorar el nostre servei i per tant donar una millor atenció a la ciutadania en general.
  • Definir objectius de treball comuns per a poder abordar les necessitats i/o problemàtiques que detectem al municipi de forma interdisciplinar, transversal i coordinada.
  • Avaluar i redefinir les accions proposades i treballades per la mateixa taula, així com els projectes a existents.

Ahir es va realitzar dues sessions de treball dinamitzades en la qual hi van participar diferents agents de l’àmbit educatiu, social, sanitari, cultural i esportiu del municipi amb l’objectiu de definir com ha de ser aquesta taula de treball, l’estructura i el funcionament que ha de tenir i la temàtica per la qual ha de començar a treballar.

Dels diferents materials elaborats pels més de 30 participants, es farà un buidatge i recull de les necessitats primordials a abordar així com de les estratègies per a començar a desenvolupar-ho. A partir d’aquest punt, s’elaborarà un document que aglutini i ordeni els diferents paràmetres que es van treballar a les sessions d’ahir per a poder constituir la taula i que esdevingui operativa.  

Publicado en: Notícies