Formació en sensibilització de la llengua catalana per als agents educatius del Pla Educatiu d’Entorn

El divendres 18 de novembre, es va dur a terme, a la capella del Convent de Santa Clara, una formació de sensibilització de la llengua catalana dirigida als diferents agents educatius que actuen al territori i dins del marc del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries, que inclou també els municipis de Sant Miquel de Fluvià i Sant Pere Pescador.

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar.

Aquesta és la primera formació destinada als agents educatius dels municipis que formen part del Pla Educatiu d’entorn de Castelló d’Empúries. En aquesta ocasió ha anat destinada a la sensibilització envers la llengua catalana. El dia 2 de desembre es realitzarà una segona formació de treball en xarxa, amb la idea de treballar des d’una perspectiva comunitària i donar valor a la coordinació entre els agents.

La formació de divendres passat la va conduir “La Incorrecta”, una empresa dedicada a l’assessorament lingüístic i comunicatiu, i a la correcció ortotipogràfica i estilística. A través d’una sessió pràctica, dinàmica i participativa, es va poder descriure la situació actual i anar trobant respostes als temes i situacions que més preocupen als agents implicats.

Els objectius són donar valor a la llengua catalana, proporcionar eines als diferents agents per potenciar-ne l’ús en els diferents contextos en els quals participen els infants i joves i fomentar-ne l’ús entre ells.

Segons Anna Massot, regidora d’Ensenyament, “és molt important sensibilitzar-nos totes plegades amb la importància de fomentar l’ús de la llengua catalana, però també cal poder donar les eines necessàries per millorar la gestió de la diversitat lingüística del nostre entorn i poder incentivar l’aprenentatge i l’ús del català en tots els espais de convivència com un valor d’enriquiment compartit”.

Publicado en: Notícies