Finalitza l’escola de Mares i Pares

L’escola de pares i mares és un espai de trobada on poder parlar, escoltar, compartir, aprendre i resoldre dubtes, inquietuds i èxits en relació a l’educació dels infants i els adolescents. Les escoles de pares i mares són una iniciativa que sorgeix per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills. Són espais d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels fills en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar. A Castelló d’Empúries ja fa 2 anys que es porta a terme aquesta activitat a la biblioteca amb molt bona acollida per part dels pares.

L’escola de pares i mares és una activitat gratuïta que proposa la Diputació de Girona. Degut a la bona acollida que ha tingut a Castelló en aquest segon any el projecte es vol tornar a repetir el curs que ve. (Diari Digital de l’Empordà, 23-6-16)

Veure notícia Empordà tv

Publicado en: Notícies