Es reuneix el Consell Escolar Municipal

Ahir, dimarts 13 de juny, va tenir lloc a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries el Consell Escolar Municipal, un òrgan de participació, de consulta i d’informació que permet tractar tots els temes educatius que afecten al municipi.

Hi van assistir diferents representants dels centres educatius de primària i secundària, de la llar d’infants, de l’escola de música, així com representants de professors, de pares i mares d’alumnes, de les AMPA, del personal d’administració i de serveis dels centres, dels alumnes i dels diferents grups polítics municipals.

L’acte va ser presidit per l’alcalde Salvi Güell i la regidora d’ensenyament Anna Massot. Es van tractar diferents temes d’interès per la comunitat educativa com: decidir els dies de lliure disposició pel proper curs escolar, l’Oficina Municipal d’Escolarització, el Pla Educatiu d’Entorn, el Consell d’Infants i Adolescents, la Guia de recursos educatius, els projectes socioeducatius per a infants i joves, les aportacions a les AMPA i vàries informacions (xerrades per a famílies, programa Créixer en Família, oferta formativa per adults i la conferència inaugural d’inici de curs escolar).

Es van presentar algunes novetats de cara al proper curs, com la creació de la Unitat d’Escolarització Compartida i l’ajut a famílies per a llibres de text.

Un dels temes tractats va ser també, la necessitat d’iniciar una campanya de sensibilització a les famílies per tal de millorar la seguretat de l’alumnat a les entrades i sortides dels centres educatius del municipi.

Finalment es va obrir un torn obert de preguntes i es va informar als assistents que podien fer arribar totes aquelles propostes que considerin adients al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, des de necessitats formatives detectades o possibles conferenciants en el marc de les xerrades per a famílies.

Per a més informació es pot consultar la web https://www.castello.cat/serveis-a-la-ciutadania/.

Publicado en: Notícies