Es reuneix el Consell Escolar Municipal de Castelló d’Empúries

El dimecres 8 de juny, va tenir lloc a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries el Consell Escolar Municipal, un òrgan de participació, de consulta i d’informació que permet tractar tots els temes educatius que afecten al municipi.

Hi van assistir 26 dels seus membres, com a representants dels centres educatius de primària i secundària, de la llar d’infants, de l’escola de música, així com representants de professors, de pares i mares d’alumnes, de les AMPA, del personal d’administració i de serveis dels centres, dels alumnes i dels diferents grups polítics municipals.

L’acte, que va ser presidit per l’alcalde Salvi Güell i conduït per la regidora d’ensenyament Anna Massot i la tècnica d’ensenyament de l’Ajuntament, va tractar els següents punts: l’ordre de calendari i els dies de lliure disposició del curs 2022-23, informació sobre la preinscripció escolar 2022-23, dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), Pla Educatiu d’Entorn, la Guia de Recursos educatius, els ajuts a famílies per llibres de text, les aportacions a les AMPA i altres informacions d’interès de l’Ajuntament.

En el punt d’informacions vàries es va parlar de l’activitat de Conte per relleus vinculada al Pla Educatiu d’Entorn, de la valoració dels dos perfils de PTT presents al municipi, de les activitats que s’estan desenvolupant als horts comunitaris i cursos de català a l’estiu.

Finalment es va obrir un torn obert de preguntes i es va informar als assistents que podien fer arribar totes aquelles propostes que considerin adients al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, des de necessitats formatives detectades o possibles conferenciants en el marc de les xerrades per a famílies.

Publicado en: Notícies