Engega el Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2014-2015

El passat mes d’octubre la Comissió Operativa del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries va aprovar el projecte d’actuacions pel curs 2014-2015.

La Comissió, presidida per la regidora d’Ensenyament i formada per representants de l’Ajuntament, del Departament d’Ensenyament i els equips directius dels centres d’ensenyament del municipi, es reuneix com a mínim dos cops l’any per tal de valorar conjuntament el projecte d’actuacions i proposar noves actuacions. 

Una de les novetats d’aquest nou curs ha estat la dotació econòmica que novament aporta el Departament d’Ensenyament per al desenvolupament del PEE de Castelló d’Empúries.

Seguint amb la filosofia del Pla Educatiu d’Entorn, de dissenyar actuacions sostenibles i optimitzar al màxim els recursos disponibles, aquest  nou curs seguim duent a terme un ventall d’activitats força ampli i amb una distribució bastant equitativa de les línies d’actuació del PEE. Podem destacar les activitats conjuntes entre els centres i l’ajuntament (Rodajoc, Conte per Relleus, Cantada de Nadal, Neda a l’escola, etc), activitats que es duen a terme gràcies a la col·laboració de les entitats i les associacions del municipi (Danses Catalanes, programes socioeducatius per infants i joves, Històries de vida amb ulls d’adolescent, tastets de professions,etc), altres amb recursos propis del mateix Ajuntament (tallers d’alfabetització, esports en xarxa,etc).

El catàleg d’actuacions 2014-2015 del PEE es pot consultar a la nova web del Pla Educatiu http://pee.castello.cat. En aquest espai web a més del catàleg es pot fer un seguiment de les activitats a través de les notícies, fotografies, i altres recursos com enllaços a les pàgines webs d’interès.

El Pla Educatiu d’Entorn esdevé una eina educativa per a tothom, que  funciona gràcies a la bona implicació i voluntat de tots els agents implicats: centres educatius, entitats i associacions, famílies i administració. Per això agrairem la col·laboració i participació de tothom qui ho desitgi, poden fer aportacions o noves propostes a plaeucatiuentorn@castello.cat.

Publicado en: Notícies