El Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià seran corresponsables del Pla educatiu d’entorn.

Aquest matí ha tingut lloc a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià.

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les administracions per contribuir, a través del Pla educatiu d’entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

El passat curs escolar 2016-17 va fer 10 anys que es va crear el Pla Educatiu d’Entorn a Castelló d’Empúries. Aquest nou curs s’hi afegeixen per primera vegada els municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià.

Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de donar resposta, d’una forma integrada i comunitària, a les necessitats educatives dels infants i joves del municipi, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar.

Des del PEE de Castelló d’Empúries s’han dut a terme diferents accions adreçades a l’alumnat i a la comunitat educativa en general, però sempre amb una especial atenció als sectors socials més desafavorits.

Aquest pla, ha anat creixent i adaptant-se a unes necessitats molt concretes del nostre municipi, per aquest motiu el curs passat es va portar a terme un treball de diagnosi per tal de replantejar les actuacions partint de la nova realitat, que ha canviat des dels seus inicis.

Aquest treball es va fer a través d’enquestes a entitats, centres educatius, alumnat, famílies i diferents departaments de l’ajuntament, ja que parlem d’un projecte transversal on hi col·laboren i participen els diferents agents educatius.

Enguany des de l’equip tècnic del PEE es vol prioritzar el foment de la participació dels diferents agents esmentats (entitats, centres, famílies, alumnat, etc.) en l’elaboració del projecte d’actuacions, el qual es té previst aprovar en la propera Comissió representativa-institucional del proper 26 d’octubre. Aquest mateix dia tindrà lloc també un acte obert a tothom d’inauguració del curs escolar amb una conferencia.

20171010_125521

Publicado en: Notícies