Comença la preinscripció escolar del curs 2019-2020

Aquest divendres 29 de març i fins al 9 d’abril es poden presentar les sol·licituds de preinscripció escolar als centres educatius pel curs 2019-2020.

Aquest període s’obre per a l’alumnat que s’incorpora a P3 (compleixen 3 anys el 2019) i a 1r d’ESO. També, a qualsevol família que vol fer un canvi de centre de cara al nou curs, independent del curs que sigui.

Aquest tràmit és obligatori per a poder ser admès per primera vegada en un centre, i previ a la formalització de la matrícula. Les recomanacions, segons el departament d’educació, per a fer la preinscripció son:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.

El període de matriculació serà del 20 al 26 de juny de 2019. La no formalització de la matrícula dins del termini comporta la pèrdua dels drets sobre la plaça adjudicada.

Per ampliar la informació, les famílies poden adreçar-se a un dels centres educatius del municipi, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (Ajuntament), o consultant Estudiar a Catalunya 

Publicado en: Notícies